Semingkir, Kesingkir, lan Sumingkir

oleh -
Godhong semingkir kang ndadekke seger lan ecaning gudangan utawa trancam. KH/WG.

Wong-wong Gunungkidul kondhang kaloka minangka tedhak turune kulawangsa kang padha nisih-sumingkir ing Pareden Kidul kene. Mbuh jane ki sumingkir nuju asepi, kesingkir ing giring (pinggir) krajan, nyingkiri sawijining bebaya, utawa apa.

Sedhep-sengire carita pancen ngono: tembung-tembung rikala diswarakke nemahi owah diprungu. Ning, sing karan janganan woh-wohan ya dadi rerampadane tumpeng rikala kendhurenan; kulawangsa kang sumingkir dadi rerampadane kulawangsa ing negaragung.

Mula tuwuh Kepanjen Sumingkar, sakelor-kulone Alas Bunder. Semingkir, minangka rerampadan, ndadekke seger lan ecane gudhangan, trancam, lan liya-liyane.

Dene sumingkir, ing papan dunung kang sepi. Nglatih supaya para manungsa nyenyepi marang pamrih. Ngirih-irih ngemohi ecaning panganan: semingkir.

***

(WG).

Berbagi artikel melalui:

Komentar

Komentar