Wedangan ing Pasar

oleh -
Wedangan ing Pasar Tengeran Karangmojo. KH/WG
Wedangan ing Pasar Tengeran Karangmojo. KH/WG
Warung wedang ing Pasar Tengeran Karangmojo. KH/WG

Lodhang lan longgar. Iki tembung-tembung kang makili jalarane wong-wong padha wedangan lan dhahar sega-jangan ing pasar. Swasanane guyon. Gumyak. Sumanak, “Mangga, pinarak!” Kepara sipate ora mung longgar-lodhang wae, ning malah nglodhangake lan nglonggarake. Durung nganti diaturi, wis lungguh dhewe ing kursi. Sing dhisik nggembol kahanan: nggunakake. Dene sing keri nyangking krenteg: sengaja, karep.

Loro-lorone gayeng. Gremeneng.

Panjenengan sadaya wis pirsa, wis luwih apal, sing jenenge ing pasar-pasar ing wewengkon Gunungkidul ki wrata bisa ditemoni papan (warung ing jeroning pasar) kanggo wedangan lan jajan dhaharan.

Wedange teh teko gula watu. Ana unjukan liya kayata kopi lan es-esan (teh, jeruk). Kondhange Gunungkidul, salah sijine, ya karana budaya wedangan teh gula watu iki. Mbuh wiwitane piye. Pancen perlu riset serius kanggo mangerteni kepriye sejarahe.

Sega-jangan lan wedang ing Pasar Argosari Wonosari. KH/WG.
Sega-jangan lan wedang ing Pasar Argosari Wonosari. KH/WG.

Mbokmenawa budaya wedangan ing warung iku salah sijine ya seka adat-sabene kang padha dol-tinuku ing pasar banjur mencok ing warung saperlu adol-celathu sinambi ngunjak-unjuk wedang.

Lha sadurunge iku, adat-sabene para padagang, patani, ing daleme dhewe-dhewe, pancen wis kulina wedangan. Njur budaya iki ginawa-sarta ing papan-papan patemone para kulawangsa, klebu pasar minangka papane nyumanak-nyumadulur, iya dol-tinuku lantarane.

Mula, wedangan ing pasar tan liya ya mung ‘mindhah-enggon‘ adat sabene para kulawarga rikalane ing omah. Pindhah ing pasar.

___

Penulis: Wong Gunung.

Berbagi artikel melalui:

Komentar

Komentar