Iki dudu ngudarasa bab Serat Gatholoco kang misuwur kuwi, ning ngudarasa bab gathul, piranti olah tanen wong ndesa. Cekak. Mung pangrasane wong