“Pandhita akarya wangsit, pindha kombang angajab ing tawang, susuh angin ngendi nggone, myang galihing kangkung, isine wuluh wungwang.” (Ada-ada Jugag berbentuk Isbat;