“Mangga disekseni ya, Nok, Ngger! Dina iki tekan Wukune Gumbreg. Simbah gawe mong-mong, nyaosi dhaharan Kanjeng Nabi Suleman, sing momong kabeh sato