Akeh ing antarane kulawangsa Jawa jaman saiki kang gampang pecah karukunane: pecah kapribadene. Para kulawangsa gampang tugel atine, binelah pasedulurane. Yen diumpamakke