Lodhang lan longgar. Iki tembung-tembung kang makili jalarane wong-wong padha wedangan lan dhahar sega-jangan ing pasar. Swasanane guyon. Gumyak. Sumanak, “Mangga, pinarak!”