“Mangga disekseni ya, Nok, Ngger! Dina iki tekan Wukune Gumbreg. Simbah gawe mong-mong, nyaosi dhaharan Kanjeng Nabi Suleman, sing momong kabeh sato

Umetu, ametu, metu; iki tembung-tembung andhahan (tembung kang diturunake, diwijilake, didhapuk) saka tembung lingga (pralambang adeg-jejeging manungsa; kaya jlenggrenge gunung; anane manungsa