Paling ora ana patang cara kanggo ndadekake lan ngawetake sawijining barang (urip lan mati) ing jagad iki, yaiku kanthi cara: ngekum neng