“Mangga disekseni ya, Nok, Ngger! Dina iki tekan Wukune Gumbreg. Simbah gawe mong-mong, nyaosi dhaharan Kanjeng Nabi Suleman, sing momong kabeh sato

Suara lembu ‘(a)mbengoh’: “nguooooh…..!” Dulu, lembu adalah pasangan-pelengkap-hidup manusia. Namun sifatnya ‘awuk’: samar-samar. Mereka ‘wuk’ (kewanitaan/angka 0), among tani (jalu/angka 1). Jika