Byar rahina Ken Rara wus maring sendhang, mamet we. Turut marga nyambi reramban janganan, antuke. Prapteng wisma wusing nyapu atetebah, jogane. [Tembang

Gendheng-gendhinge ginanti, sinelan sendhon sindhenan, irama lemes embate, nyendari ande asmara, mring sanggya kang miyarsa, ringgit tumenggeng raras rum, rumeres ing karawitan.