Umetu, ametu, metu; iki tembung-tembung andhahan (tembung kang diturunake, diwijilake, didhapuk) saka tembung lingga (pralambang adeg-jejeging manungsa; kaya jlenggrenge gunung; anane manungsa