“Bocah Bajang anyenyangking bathok-bolu anenawu segara” [Isbat] Sadurunge wong-wong ‘sekolahan’ padha nyinau bab paradoksi, ngrujuk marang filsafat kang lair saka wetenge “pencerahan”