Mondhang-mandhingake (mbandhing-mbandhingke; nandhing-sarirakke) panganan tradisional klawan modhern utawa lokal karo global asring nuwuhke geseh. Endi sing luwih manjila tinimbang sijine. Tumrap panyengkuyunge,

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.