Yen ana wong nganggo caping gunung isa sinebut “nggunungi”. Sebab? Tindak-tanduke nganggo caping gunung temtu nengeri yen dheknene wong gunung, nadyan caping

Suara lembu ‘(a)mbengoh’: “nguooooh…..!” Dulu, lembu adalah pasangan-pelengkap-hidup manusia. Namun sifatnya ‘awuk’: samar-samar. Mereka ‘wuk’ (kewanitaan/angka 0), among tani (jalu/angka 1). Jika