Byar rahina Ken Rara wus maring sendhang, mamet we. Turut marga nyambi reramban janganan, antuke. Prapteng wisma wusing nyapu atetebah, jogane. [Tembang