Rerenggan punthukan gunung-gunung ing Gunungkidul (‘pareden’ utawa ‘pagiren’ tembunge: dumadi saka redi-redi utawa giri-giri [coba dideleng: saka Giripurwa ing iring kulon tekeng