Rerenggan punthukan gunung-gunung ing Gunungkidul (‘pareden’ utawa ‘pagiren’ tembunge: dumadi saka redi-redi utawa giri-giri [coba dideleng: saka Giripurwa ing iring kulon tekeng

Gendheng-gendhinge ginanti, sinelan sendhon sindhenan, irama lemes embate, nyendari ande asmara, mring sanggya kang miyarsa, ringgit tumenggeng raras rum, rumeres ing karawitan.