Gendheng-gendhinge ginanti, sinelan sendhon sindhenan, irama lemes embate, nyendari ande asmara, mring sanggya kang miyarsa, ringgit tumenggeng raras rum, rumeres ing karawitan.

Banyu kêlêm jroning toya. “Air tenggelam di kedalaman air” [Isbat; Peribahasa Eskatologis Ke-Jawa-an] Empat oya/nadhi/sungai mengalir di tengah surga. Sehingga surga di