Anut runtut tansah reruntungan, munggah-mudhun gunung anjok samodra. Gandheng renteng anjejereng rendeng, reroncening kembang kembang kemanten. Mantene wus dandan dadi dewa-dewi, dewaning

Byar rahina Ken Rara wus maring sendhang, mamet we. Turut marga nyambi reramban janganan, antuke. Prapteng wisma wusing nyapu atetebah, jogane. [Tembang