Suara lembu ‘(a)mbengoh’: “nguooooh…..!” Dulu, lembu adalah pasangan-pelengkap-hidup manusia. Namun sifatnya ‘awuk’: samar-samar. Mereka ‘wuk’ (kewanitaan/angka 0), among tani (jalu/angka 1). Jika

Rerenggan punthukan gunung-gunung ing Gunungkidul (‘pareden’ utawa ‘pagiren’ tembunge: dumadi saka redi-redi utawa giri-giri [coba dideleng: saka Giripurwa ing iring kulon tekeng

Anut runtut tansah reruntungan, munggah-mudhun gunung anjok samodra. Gandheng renteng anjejereng rendeng, reroncening kembang kembang kemanten. Mantene wus dandan dadi dewa-dewi, dewaning