“Bocah Bajang anyenyangking bathok-bolu anenawu segara” [Isbat] Sadurunge wong-wong ‘sekolahan’ padha nyinau bab paradoksi, ngrujuk marang filsafat kang lair saka wetenge “pencerahan”

Paling ora ana patang cara kanggo ndadekake lan ngawetake sawijining barang (urip lan mati) ing jagad iki, yaiku kanthi cara: ngekum neng