Yen ana wong nganggo caping gunung isa sinebut “nggunungi”. Sebab? Tindak-tanduke nganggo caping gunung temtu nengeri yen dheknene wong gunung, nadyan caping

“Sang Pria dan Sang Wanita telah tertali oleh sesampur asmara. Gemulai nan lembik langkahnya, diiringkan sebagai arak-arakan. Jejel-riyel rakyat di kanan-kiri umpama

Gendheng-gendhinge ginanti, sinelan sendhon sindhenan, irama lemes embate, nyendari ande asmara, mring sanggya kang miyarsa, ringgit tumenggeng raras rum, rumeres ing karawitan.

Hanjrah ingkang puspita rum, kasiliring samirana mrik, sekar gadhung kongas gandanya, maweh raras renaning driya. “Bunga tersebar harumnya, dalam hembusan angin wanginya,