“Sang Pria dan Sang Wanita telah tertali oleh sesampur asmara. Gemulai nan lembik langkahnya, diiringkan sebagai arak-arakan. Jejel-riyel rakyat di kanan-kiri umpama

Gendheng-gendhinge ginanti, sinelan sendhon sindhenan, irama lemes embate, nyendari ande asmara, mring sanggya kang miyarsa, ringgit tumenggeng raras rum, rumeres ing karawitan.

Hanjrah ingkang puspita rum, kasiliring samirana mrik, sekar gadhung kongas gandanya, maweh raras renaning driya. “Bunga tersebar harumnya, dalam hembusan angin wanginya,

Toya muluk ing gegana Banyu muncrat tekeng langit Geni tiba maletiking angin [Gara-gara] Awu: tembung lan barang iki, kang gampang tinemu ing